Choose the type of property

Mortgage calculation is for guidance only. The exact amount of installments will be provided by our mortgage adviser.

Pozemek KODETKA - pro výstavbu Bytového domu (14 BJ) nebo RD

VÝHRADNĚTIP
Total 8 photos, show all
Map:
View map of this property is not allowed

Finanční kalkulačka

Líbí se Vám tato nemovitost, ale nemáte v současné době dostatek finančních prostředků? Rádi Vám poskytneme možnost financování.


Částka:

Úrok:
%

Doba splácení:
let

Měs. splátka:
Price:
16.000.000 CZK konečná cena vč. realitního a právního servisu
No. of real est.:
015
Typ pozemku:
Bydlení
Description of the property:

Nabízíme k prodeji stavební pozemek pro výstavbu RD o celkové výměře 3580 m2, mírně svažitý terén s výhledem přírody a údolí, na Hlincové Hoře v lokalitě zvané Kodetka. Dále je zde možnost výstavby menšího projektu bytového domu dle platného ÚP v počtu 14 -ti bytových jednotek
Poblíž zastávka MHD. Občanská vybavenost: mateřská školka Hlincová Hora, další i se základní školou v nedalekém Rudolfově, kde jsou i pošta, potraviny, lékaři.
Poloha pozemku zajišťuje klidné bydlení vedle lesa.

Dle platného územního plánu je pozemek určený pro rodinné bydlení. Hlavní využití dle UP: Zastavitelné plochy pro obytné a s nimi související zařízení, činnosti a děje poskytující služby zejména pro bydlení, převážně v nízkopodlažních rodinných, řadových domech, případně nízkopodlažních bytových domech nebo rezidenčních domech. S ohledem na urbanistickou koncepci vyžadovanou vazbu na přírodní prostředí budou stavební pozemky navazující na nezastavěné území o rozloze min. 700 m2.
Možné další přípustné využití jsou rovněž činnosti, děje a zařízení poskytující zejména nevýrobní služby zdravotní, sociální, vzdělávací, ubytovací, stravovací, občanské vybavenosti, sportovní a rekreační, včetně veřejných prostranství, pěší trasy, nerušící obytnou funkci nad míru přípustnou stanovenou příslušnými hygienickými normami a právními předpisy. Součástí těchto ploch musí být i odpovídající počet parkovacích a odstavných stání vyvolaných hlavním a přípustným využitím. Dále činnosti, děje a zařízení technické a dopravní vybavenosti nezbytné pro obsluhu území.

Na pozemku vázne věcné břemeno vedení dešťové a splaškové kanalizace a vodovodu spo. Čevak a.s. ( uvádíme na jednom z plánků) a dále pak věcné břemeno pro Obec Hlincová Hora za účelem neomezeného průchodu, z důvodu vybudování cest ve vlastnictvní obce Hlinová Hora a zajištění přístupu k jednotlivým parcelám.

Pozemek je ve vlastnictví spol. s.r.o.. Pro bližší informace nás kontaktujte : Iveta Tonzarová
telefon: +420602308333
 tonzarova@investpoint.cz

Broker:

Do you have questions? Contact us without obligation:

By submitting an inquiry, you also agree to the processing of personal data

Připojené soubory: